Make your own free website on Tripod.com

ايش رأيك بصورتك الجميلة هذه   عاد لاتنسـى تخم  فيها أصحابك زي ما خموك  وسـامحـونا      أحمد نصر